Základní výzkum a specializované laboratoře

Úsek 1.1 ATElab – Zkušební laboratoř analytické chemie a ekotoxikologie

Stěžejní činnost laboratoří úseku 1.1 představují chemické analýzy nejvyšší třídy přesnosti veškerých silikátových materiálů, dále analýzy standardů pro kalibraci RTG-fluorescenčních analyzátorů a jiné přístrojové techniky (optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem ICP-OES, jednoúčelový atomový absorpční spektrometr AMA 254, …).

Ekotoxikologická laboratoř kromě testování ekologické vhodnosti stavebních hmot a výrobků provádí i stanovení ekotoxicity odpadů a dalších materiálů. Zavedeny jsou i kontaktní testy s použitím nových testovacích organismů.

Kontaktní osoby

Vedoucí úseku a speciálních laboratoří
Ing. Pavel Buchta
mobil: +420 730 896 333
e-mail: buchta@vustah.cz
 
Technická vedoucí laboratoře analytické chemie (silikátová analýza)
Alena Paličková
tel.: +420 513 036 085
mobil: +420 602 424 188
e-mail: palickova@vustah.cz
 
Technická vedoucí laboratoře analytické chemie (anorganická stopová analýza)
Ing. Kristýna Urbánková, Ph.D.
mobil: +420 730 519 700
e-mail: urbankova@vustah.cz
 
Technická vedoucí ekotoxikologické laboratoře
MVDr. Ilona Kukletová, Ph.D.
tel.: +420 513 036 083
mobil: +420 730 519 702
e-mail: kukletova@vustah.cz
 

Úsek 1.2 Radionuklidová laboratoř

Radionuklidová laboratoř (úsek 1.2) provádí činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, poskytuje konzultace a poradenství v oblasti přírodní radioaktivity.

Nabízíme:

  • Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních a jiných materiálech (povinnost výrobců a dovozců stavebních materiálů)
  • Stanovení radonového indexu pozemku (povinná součást stavebního povolení)
  • Měření koncentrace radonu ve stavbách (součást kolaudačního řízení, informační měření aj.)

Kontaktní osoba

Technická vedoucí radionuklidové laboratoře
Mgr. Vilma Poloučková, Ph.D.
tel.: +420 543 529 321
mobil: +420 723 964 260
e-mail: radionuklidy@vustah.cz
 

Úsek 1.3 Kalibrační laboratoř KL-SÍTA

Laboratoř provádí kalibrace zkušebních sít, tkanin a děrovaných plechů všech rozměrů s třídicími přepážkami vyrobených:

  • z drátěných tkanin dle normy ČSN ISO 3310-1
  • z děrovaných plechů dle ČSN ISO 3310-2
  • síta pro obiloviny dle ČSN ISO 5223
  • tyčová síta dle EN 933-3
  • z jiných materiálů (např. polyamidu) nenormové velikosti atd.

Úsek 3.2 Vývojové dílny síta vyrábí a opravuje a v rámci úseku 1.3 jsou prováděny kalibrace sít, takže veškerý servis stran sít je společností Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s. plně zajištěn.

Kontaktní osoba

Jiří Petlach
tel.: +420 543 529 332
mobil: +420 724 596 092
e-mail: petlach@vustah.cz