Struktura

Útvar 1 – Základní výzkum a specializované laboratoře (ZVaSL)

Náměstek

Akreditované zkušební laboratoře (ATElab):
– Úsek 1.1 Laboratoř analytické chemie, Biologická laboratoř
– Úsek 1.2 Radionuklidová laboratoř (RNL)
Úsek 1.3 Kalibrační laboratoř (KL-Síta)

Útvar 2 – Aplikovaný výzkum a vývoj (AVV)

Náměstek

Úsek 2.1 Výzkum a vývoj (VV)
Úsek 2.2 Maltoviny, fyzikální chemie (MFch)

Útvar 3 – Experimentální výroba (EV)

Náměstek

Úsek 3.1 Specializovaná výroba (SV)
Úsek 3.2 Vývojové dílny (VD)

Útvar 4 – Finance; provozní služby (FP)

Náměstek