Kalibrační laboratoř KL-Síta

Laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, č. 2272, Osvědčení o akreditaci č. 690/2016 ze dne 8. 12. 2016

Kalibrace zkušebních sít

Provádíme kalibrace zkušebních sít všech rozměrů s třídicími přepážkami:

 • z drátěných tkanin dle normy ČSN ISO 3310-1
 • z děrovaných plechů dle ČSN ISO 3310-2
 • síta pro obiloviny dle ČSN ISO 5223
 • tyčová síta dle EN 933-3
 • jiných materiálů (např. polyamidu), nenormové velikosti atd.

Je-li kalibrované síto ve shodě s použitou normou, obsahuje kalibrační list i prohlášení se specifikací normy. Přitom je vzata v úvahu nejistota měření. Nevyhoví-li síto dané normě, ihned Vás o skutečnosti informujeme a jsme schopni zajistit opravu či výrobu nového síta vč. následné kalibrace a to bez časové prodlevy. Klademe důraz především na preciznost prováděných měření a jsme si vědomi ceny Vašeho času. Realizaci zakázek tudíž provádíme v co nejkratších termínech.

Dodací lhůty prováděných služeb činí maximálně 5 pracovních dní.

 

Naše laboratoř se zavazuje poskytovat zákazníkům kvalitní služby s vysokou profesionální úrovní tak, aby byla zajištěna především spokojenost zákazníka.

Laboratoř KL-SÍTA – Kalibrace sít se zavázala k dodržování etického kodexu, jehož hlavními zásadami jsou:

 • poctivá, čestná a morální činnost, dodržování dohodnutých podmínek
 • podávání pravdivých a úplných informací o skutečných vlastnostech zboží a služeb
 • odmítání klamavé reklamy, korektní vyřizování reklamací, odmítání korupčního prostředí, respektování obchodního tajemství a další…

 

Vlastníme moderní zařízení pro kalibrace sít vyvíjené ve spolupráci s námi, a tudíž je primárně sestrojeno k přesnému měření sít dle výše uvedených norem. Všechna měřidla užívaná ke kalibracím jsou navázána na etalony vyšších řádů a jsou pravidelně kalibrovaná.

 • Laserový měřič sít LMS98 – skenuje povrch sít různých průměrů s velikostí otvorů 20 µm až 125 mm dle požadavků s přesností až 0,1 µm.
 • Kamerový měřicí systém 2D – skenuje povrch sít i samotných tkanin a přepážek velikostí 20 µm až 25 mm. K měření je využita subpixelová metoda, která ve výzkumné činnosti s naší laboratoří byla přizpůsobena speciálně k potlačení zkreslení u drátů tkanin a u ražení, či laserové řezání plechů přepážek. Jeho přesnost měření u jemných tkanin (maximální zvětšení) je až 0,1 µm.
 • Další měřidla: Abbeho komparátory, posuvná měřítka, měřicí trny a další

 

Doplňující informace

 • Vaši zakázku lze dovést osobně do naší laboratoře, nebo i zaslat poštou případně zásilkovou službou spolu s objednávkou.
 • Vždy Vás informujeme o dokončení měření a o výsledcích kalibrací a to telefonickou či elektronickou formou.
  • Je možno ihned na původní objednávku domluvit případnou opravu nevyhovujících sít, či náhradu za nová síta v naší výrobě. Naše laboratoř nesmí opravy provádět.
 • Realizovanou zakázku lze vyzvednout osobně (od 7:00 do 14:00 hodin, v jiném čase pouze po tel. dohodě), nebo zasíláme poštou.
 • Platba za provedené služby probíhá standardně formou faktury, při jiné formě platby prosím uveďte v objednávce.

 

Ceník metrologických služeb

pdf Kalibrace sít – ceník 2018

Poskytujeme také množstevní slevy!

 
pdf Osvědčení o akreditaci č. 690/2016
pdf Certificate of accreditation No. 690/2016

Kontaktní osoba

Jiří Petlach
tel.: +420 543 529 332
mobil: +420 724 596 092
e-mail: petlach@vustah.cz