Specializovaná výroba

Zakázková výroba speciálního vápna

Vápno pro speciální účely

Charakteristika:

 • vysoce čisté a velmi reaktivní štěrkové vápno, připravované v poloprovozní plynové rotační peci ve Výzkumném ústavu stavebních hmot, a.s. dle PN-VUSTAH 0301:2005 z velmi čistých vysokoprocentních vápenců
 • vápno se vyznačuje velmi malým obsahem nedopalu a nehasitelného podílu a nízkou variabilitou vlastností mezi jednotlivými dodávkami

Použití: pro přípravu speciálních porézních hydrosilikátů na bázi xonotlitu a tobermoritu, které se používají jako nosič absorpční kapaliny v tlakových acetylenových lahvích pro autogenní svařování.

Poznámka: dodává se volně ložené v autocisterně, v plastových konvích po cca 50 kg, případně po dohodě podle přání zákazníka i pytlované, v kontejnerech apod.

Vídeňské vápno

Charakteristika:

 • vyrábí se tvrdým výpalem drceného, velmi čistého dolomitu v rotační peci ve Výzkumném ústavu stavebních hmot, a.s dle PN-VUSTAH 0302:2005
 • vápno se vyznačuje velmi malým obsahem nedopalu a vysokou jemností mletí

Použití: pro výrobu brusných past využitelných převážně ve strojírenském průmyslu.

Hydraulické vápno

Charakteristika:

 • směsné hydraulické vápno, připravené smíšením složek s latentními i zjevnými hydraulickými vlastnostmi s vhodnými plnivy a dalšími složkami
 • směsné hydraulické vápno splňuje požadavky normy ČSN EN 459-1 „Stavební vápno Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody“ pro hydraulické vápno druhu HL3,5.
 • Použití: pro přípravu malt pro zdění a omítky, opravy památkových objektů apod.

  Poznámka: již se nevyrábí – pouze do vyprodání skladových zásob.

  Ostatní produkty

  Jako vedlejší produkty při výrobě „Vápna pro speciální účely“ vznikají:

  • Vápenná kaše pro stavební a restaurátorské účely
  • Vápno-vápencové odprašky pro zemědělské účely vhodné k úpravě pH půdy

   
  pdf Výroba vápna – podrobnosti
   

  Stavební hmoty a prvky

  Kompozitní materiál s označením UNICRET

  Beton vyztužený alkalivzdornými skleněnými vlákny, které ovlivňují pevnostní vlastnosti a poskytují mu vysokou materiálovou odolnost.

  Základní informace

  pdf Vlastnosti materiálu UNICRET (Obarveni a struktura povrchu UNICRETu – Příklady použití UNICRETu)

  Prvky pro stavebnictví

  pdf Kabelové žlaby UNI 121 – popis a technická data
  pdf Fasádní obkladové dílce
  pdf Soklové izolační dílce
  pdf Balkónové výplně
  pdf Komínové hlavice
  pdf Kolumbária

  Zahradní a architektonické prvky

  pdf Velkoobjemové a střední květináče
  pdf Kašna
   

  Stavební hmoty a prvky se speciálními vlastnostmi – UNITHERMEX

  Anorganický bezazbestový konstrukčně-izolační materiál, odolávající trvalému tepelnému namáhání, určený pro výrobu tvarovaných nebo deskových prvků dle požadavků zákazníka.

  Charakterizace výrobků UNITHERMEX

  • nízké objemové změny při tepelném namáhání do 600 °C, krátkodobě i do 800 °C
  • odolnost vůči teplotním rázům
  • houževnatost
  • odolnost vůči opotřebení
  • velmi dobrá soudržnost
  • možnost obrobitelnosti řezáním, broušením, soustružením, vrtáním, na požadované přesné rozměry dle požadavků zákazníka

  Speciální vlastnosti

  • při kontaktu se sklem nedochází k poškrábání povrchu ani ke tvorbě nálepků

  Možnosti využití

  • jako součást tvarování skloviny k tepelnému zpracování a manipulaci výrobků ze skla ve sklárnách
  • tepelně namáhané části zařízení spotřebního průmyslu

  Ke stažení

  pdf Vlastnosti výrobku z UNITHERMEXu – Příklady použití
   

  Kontaktní osoba

  Ivo Dvořák
  mobil: +420 724 596 094
  e-mail: dvorak@vustah.cz

  Fotogalerie – UNICRET a UNITHERMEX, vápno