Experimentální výroba

Úsek 3.1 Specializovaná výroba

Pracoviště Specializovaná výroba přímo navazuje na výzkumný útvar a využívá dosažených poznatků k poloprovoznímu ověřování technologických postupů a výrobků. Dále je zaměřeno na zakázkovou výrobu, jde především o výrobu vápna s využitím kapacity malé laboratorní rotační pece:

  • v menším objemu je vyráběno Vídeňské vápno (pro přípravu brusných past)
  • ve větším objemu je realizován experimentální výpal Vápna pro speciální účely (jako surovina pro vysoce porézní hydrosilikátové hmoty)

Další výrobní činností je zakázková výroba kompozitních a atypických prvků ze sklovláknobetonu s vysokou mechanickou pevností:

  • kabelové žlaby
  • fasádní dílce
  • balkónové výplně
  • architektonické prvky, atd.

Kontaktní osoba

Ivo Dvořák
mobil: +420 724 596 094
e-mail: dvorak@vustah.cz

Úsek 3.2 Vývojové dílny

Vývojové dílny se prioritně svou činností podílejí na řešení požadavků výzkumných týmu a společně s úsekem 3.1. se podílejí na ověřování výrobních technologií. Vývojové dílny jsou vybaveny strojním zařízením pro soustružnické, frézařské, zámečnické a svářecké práce a všechny tyto činnosti využívají rovněž pro zakázkovou výrobu formovací techniky:

  • formy kabelových žlabů
  • fasádních a balkonových dílceB/e