Výzkumné projekty

V současnosti řešené projekty

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., v současnosti řeší nebo spolupracuje na řešení celkem 13 výzkumných projektů (projekty MPO, TA ČR, MV a GA ČR).

Projekty TA ČR

 • program Prostředí pro život č. SS01020203 „Spongilit jako doplňující cementářská surovina do maltových a betonových směsí“ (2020-2022)
 • program Zéta 1 č. TJ04000137 „Využití drceného recyklátu z vláknocementu v technologii a komplexní analýza vlivu jeho přídavku do výrobních směsí na vlastnosti vláknocementových desek“ (05/2020-04/2022)
 • program Zéta 1 č. TJ04000118 „Kompozitní ochranný panel s 3D ocelovou výztuží“ (05/2020-04/2022)

Spoluřešitelé projektů:

 • program TREND 1 č. FW01010355 „Vývoj automatizované technologie pro výrobu high-tech kompozitních tlakových nádob nové generace“ (2020-2022)
 • program TREND 1 č. FW01010031 „Ultravysokohodnotné vláknobetonové prvky pro architektonické účely“ (2020-2023)
 • program TREND 1 č. FW01010021 „Prostředky pro zvýšení balistické ochrany vozidel a kritické infrastruktur“ (2020-2024)
 • program Zéta 1 č. TJ04000383 „Využití kalcinovaných přírodních jílových surovin v portlandských cementech směsných“ (05/2020-04/2022)

Projekty MPO

Spoluřešitelé projektů:

 • EG15_019/0005058 „Kompozitní i-korb“ (2016-2018 (2020))
 • FV30150 „Nové kompozitní materiály pro obnovu objektů architektury 20. století“ (2018-2020)
 • FV30414 „Zpracování druhotných surovin vznikajících při těžbě vápence a výrobě vápna pro jejich využití jako nových výrobků“ (2018-2020)
 • FV40038 „Vývoj nových inovativních celků spojených s nově vyvinutou progresivní technologií výroby lehkého umělého kameniva ze silikátových materiálů“ (2019-2022)

Projekty MV

Spoluřešitelé projektů:

 • projekt MV ČR BV III/1-VS č. VI3VS/737 „Zádržné systémy určené pro zastavení nákladních vozidel“ (07/2019-2022)

Projekty GA ČR

 • č. 19-05762S „Hydratace a vlastnosti reaktivních vysocebelitických cementů“ (2019-2021)

 

Vybrané v minulosti řešené projekty

Projekty MPO

 • FV10120 „Konstrukce na bázi dřeva a dřevních aglomerátů pro dopravní infrastrukturu“ (2016-2019)
 • FV10304 „Využití teplárenské strusky při výrobě betonového zboží“ (2016-2019)
 • FV10297 „Aktivní systém střešního pláště snižující energetickou náročnost budov“ (2016-2019)
 • FR-TI3/485 „Sledování stavu stavebních konstrukcí pomocí elektricky vodivých prvků s modifikovanou cementovou matricí“ (05/2011-2015)
 • FR-TI1/404 „Lehké vláknocementové kompozitní dílce“ (05/2009-2013)
 • FR-TI1/216 „Požárně odolné kompozitní prvky vyrobené speciální technologií s využitím druhotných surovin“ (2009-2012)
 • FI-IM5/161 „Nová koncepce prefabrikovaných stavebních dílců z vláknocementových desek ČDZ Praha, a.s. pro dřevostavby a nízkoenergetické domy“ (2008-2010)
 • FI-IM3/053 „Výzkum možností rozšíření výroby jemně mletých druhotných surovin pro použití v hydraulických pojivech“ (2006-2009)

Projekty TA ČR

 • TE02000162 „Centrum pokročilých materiálů a technologií pro ochranu a zvýšení bezpečnosti“ (2014-2019), stránky projektu www.campt.cz
 • TJ01000158 „Ekologické zpracování průmyslových odpadů hydrotermální cestou“ (2017-2019)
 • TH02010085 „Vývoj vláknocementových desek s reliéfní strukturou a komplexní inovace technologie“ (2017-2019)
 • TJ01000257 „Měření vlastností materiálů při vysokých rychlostech deformace metodou Hopkinsonovy měrné dělené tyče“ (2018-2019)
 • TA04020835 „Hydraulická pojiva připravená na bázi druhotných surovin“ (2014-2017) – VUSTAH spoluřešitel
 • TA02021147 „Výzkum a vývoj optimálních environmentálně šetrných technologií pro nové a progresivní využití tuhých odpadních materiálů z výroby minerální vlny“ (2011-2015)
 • TA01010975 „Protivýbuchové systémy aplikované v ochraně obyvatelstva“ (2011-2014) – VUSTAH spoluřešitel

Projekty MŠMT

 • 1M06005 „Centrum integrovaného výzkumu anorganických kompozitů“ – CIVAK (2006-2011)
 • 1M06007 „Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin“ – CVVP (2006-2011) – VUSTAH spoluřešitel
 • MSM 2623251101 „Výzkum ekologického zpracování průmyslových odpadních materiálů“ – VEZPOM (2004-2010)
 • OE142 „Ekonomické a ekologické využití vybraných zbytkových průmyslových materiálů při tvorbě krajiny“ (2003-2006)

Projekty GA ČR

 • GC16-O8959J „Výzkum a vývoj vysoce reaktivních nízkoenergetických cementů na bázi belitu stabilizovaného cizími ionty“ (2016-2018, GA0/GC)
 • GAP104/12/1494 „Speciální cementová pojiva pro imobilizaci toxických prvků“ (2012-2015)
 • GA13-22945S „Výzkum pokročilých konstrukcí pro absorpci rázové energie a jejich chování při vysokých rychlostech deformace“ (2013-2015)
 • GA103/06/1474 „Mechanické, vlhkostní a tepelné vlastnosti silikátových kompozitů s rozptýlenou výztuží“ (2006-2008)
 • GA103/03/0064 „Vliv kinetiky vzniku belitického slinku na hydraulickou aktivitu belitického cementu“ (2003-2005)
 • GA103/01/0603 „Urychlené zkušební metody pro hodnocení trvanlivosti nových, ekologicky nezávadných i povrchově upravených cementových kompozitů“ (2001-2003)