Struktura

Útvar 1 – Specializované laboratoře (SL)

Akreditované a specializované laboratoře (ATElab):
– Úsek 1.1 Laboratoř analytické chemie
– Úsek 1.2 Biologická laboratoř
– Úsek 1.3 Radionuklidová laboratoř (RNL)

Útvar 2 – Výzkum a vývoj (VV)

Náměstek

Úsek 2.1 Kompozitní materiály (KM)
Úsek 2.2 Maltoviny, fyzikální chemie (MFch)

Útvar 3 – Experimentální výroba (EV)

Náměstek

Úsek 3.1 Specializovaná výroba (SV)
Úsek 3.2 Vývojové dílny (VD)

Útvar 4 – Finance; provozní služby (FP)

Náměstek