Semináře

Odborný seminář KVALITA CEMENTU, jehož 1. ročník se konal již v roce 2007, je určen pro pracovníky řízení kvality, technology a vedoucí laboratoří českých a slovenských cementáren a dále pak pro vybrané hosty. Je to platforma pro výměnu poznatků a zkušeností mezi cementáři a mezi výzkumem a praxí v cementářském oboru. Součástí semináře je workshop o aktuálních tématech týkajících se výroby cementu.

Jsou diskutována následující témata:

  • instrumentální metody a postupy využitelné v oboru výroby cementu
  • nízkoenergetický slínek a cement a jeho perspektiva
  • problematika kalibrace XRF a XRD analyzátorů
  • vzorkování TAP a prokazování shody analytických výsledků
  • zajišťování rovnoměrnosti kvality výroby slínku a cementu

Koná se vždy začátkem jara a v roce 2016 byl uspořádán jubilejní 10. ročník. K semináři je vydáván sborník odborných příspěvků s číslem ISBN a CD z konání akce pro jednotlivé účastníky.

Kvalita cementu 2020

 

Odborné setkání českých a slovenských výrobců vápna a vápencových výrobků – VÁPENICKÝ SEMINÁŘ se koná od roku 2007. Je určen zejména pro pracovníky řízení kvality, technology, vedoucí laboratoří a závodní lomů. Účast je otevřena i dalším zájemcům. Cílem semináře je výměna zkušeností mezi výzkumem a průmyslem výroby vápna a příbuzných oborů. Koná se vždy na podzim a v roce 2016 byl uspořádán již 10. ročník.

Součástí semináře je odborná exkurze do vybrané vápenky nebo lomu. K semináři je vydáván sborník odborných příspěvků s číslem ISBN a pro jednotlivé účastníky CD z konání akce.

Vápenický seminář 2020