Mezinárodní konference


O akci

XX. konference Výzkumného ústavu stavebních hmot,a.s., „Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky″ se uskuteční opět v Černé Hoře, ve dnech 31.5. – 2.6.2016.

Na konferenci jsou prezentovány nejnovější poznatky a progresivní trendy z oblasti ekologie a vývoje nových stavebních materiálů a výrobků. Tématické okruhy pro Vaše příspěvky:

  • Kompozitní materiály
  • Pojiva
  • Stavební materiály na bázi druhotných surovin
  • Technologie a zkušební metody

Konferenční jazyk bude čeština a angličtina.

 

Příspěvky

Příspěvek v Procedia Engineering Journal

Vybrané odborné příspěvky, dodané v anglickém jazyce, budou publikovány ve vědeckém mezinárodním časopise Procedia Engineering Journal. Více o časopise na http://www.journals.elsevier.com/procedia-engineering/. Požadovaný rozsah 5 – 8 stran.

Příspěvek do sborníku konference VUSTAH

Příspěvek do elektronického sborníku konference, může být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

 

Důležité termíny – deadlines

Příspěvek v Procedia Engineering Journal: abstrakt 5.2.2016
článek pro recenzování 19.3.2016
článek pro tisk 27.5.2016
Příspěvek do elektronického sborníku konference: abstrakt 11.3.2016
celý článek 25.4.2016

 

Poplatky (včetně DPH)

Účastnický poplatek

Registrace
Early Standard Last minute
9.12.2015 – 31.3.2016 31.3.2016 – 15.5.2016 15.5.2016 – 27.5.2016
Účastník konference 6 750 Kč 7 425 Kč 8 100 Kč
Přednášející účastník 5 940 Kč 6 535 Kč 7 130 Kč
Student; Doktorand 5 130 Kč 5 645 Kč 6 160 Kč

Vložné zahrnuje účastnický poplatek, konferenční materiály (elektronický sborník VUSTAH s ISBN) občerstvení (v průběhu jednání), exkurzi a slavnostní večeře. Časopis „Procedia Engineering“ je nutno objednat zvlášť a bude Vám doručen po skončení konference.

Účast na konferenci, případně další objednané služby, lze zrušit pouze písemnou formou do 29.4.2016 bez storno poplatku. Po tomto termínu činí storno poplatek 100 %.

Ubytování a strava

Dvoulůžkový pokoj 1 150 Kč / noc / osoba
Jednolůžkový pokoj 1 740 Kč / noc / osoba
Oběd 340 Kč / den

Sborník

Zahraniční sborník 1 350 Kč

 

Odborné komise

Hlavní předsedající: Ing. Radek Holešinský
Odborní garanti sekcí: RNDr. Theodor Staněk, Ph.D.
Ing. Hynek Vilam
Ing. René Čechmánek
Vědecká komise: prof. Ing. Jaroslav Buchar, DrSc.
doc. Ing. Stanislav Rolc, CSc.
RNDr. Theodor Staněk, Ph.D.
Ing. René Čechmánek
Ing. Martina Drdlová

 

Organizační komise

Ubytování: Ivana Vaisová, +420 723 709 450, i.vaisova@vustah.cz
Organizační garant: Zuzana Šulcová, +420 513 036 090, +420 607 123 930, z.sulcova@vustah.cz

Registrace a fakturace probíhá pomocí portálu vustah.takeplace.eu, více informací u organizačního garanta.

 

Místo konání

Hotel Sladovna
nám. U Pivovaru 3/5
679 21 Černá Hora