Workshop „Zdravé budovy“

V rámci 24. mezinárodní konference ICBMPT 2021 „Stavební materiály, výrobky a technologie“ se uskuteční rovněž speciální workshop, letos nazvaný „Zdravé budovy“, a to dne 1. 10. 2021 v hotelu Antoň v Telči.

Workshop je určen pro odbornou veřejnost a pracovníky veřejné správy odpovědné za zdravé životní podmínky v oblasti bydlení a je zaměřen na stavební požadavky budov, jejich správný provoz, staré ekologické zátěže, specifické podmínky lokalit apod.

Tématické okruhy workshopu:

 • Biodeteriogeny (plísně, řasy, mikrobi) v prostředí budov a jejich zdravotní rizika
 • Azbest v prostředí budov a jeho zdravotní rizika
 • Radiologická problematika (radon, radionuklidy) v prostředí budov a jejich zdravotní rizika
 • Organické látky v prostředí budov

Hlavním cílem je koncentrovat a předávat nejnovější poznatky v oblasti zdravých budov, tedy takových, které nebudou naše zdraví ohrožovat, ale pokud možno naopak posilovat.

Můžete se těšit mimo jiné na tyto přednášky:

 • ETICS – aktuální stav legislativy, poruchy a jejich příčiny (Valeš Ladislav, Ing.)
 • Plísně jako předmět sporu v soudním řízení (Klánová Kateřina, RNDr., CSc.)
 • Stav problematiky azbestu v ČR (Guschlová Zoja, Ing., PhD.)
 • Azbest v budovách (Járzay Rudolf, Mgr.)
 • Kvalita vnitřního prostředí – prvním krokem ke zlepšení je měření (Janovský Vít, Ing.)
 • Organické těkavé látky ve vnitřním prostředí budov (Marek David, Ing.)
 • Organické látky v prostředí budov (Pokorný Bohumil, RNDr., CSc.)
 • Možnosti detekce nebezpečných plynů v budovách jednotkami Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (Pavel Kukleta, kpt. Mgr.)
 • Možnosti testování biocidních vlastností zateplovacích systémů (Ilona Kukletová, MVDr. Ph.D.)
 • Identifikace míst s potenciálem růstu biodeteriogenu pomocí tepelných mostů infrakamerou (Pavel Buchta, Ing.)

 

V případě zájmu prosíme o nahlášení účasti na e-mail: hromadova@vustah.cz.

Odborným garantem semináře je Ing. Pavel Buchta, tel. 730 896 333, buchta@vustah.cz

 

Aktuální informace ohledně nadcházejícího ročníku naleznete na internetových stránkách konference www.icbmpt.com.