Upozornění pro návštěvy

Návštěvy ve VUSTAH musí doložit doklad o negativním testování (ne starší než 7 dnů, kopie testu v listinné nebo elektronické podobě – v telefonu). Tento doklad musí předat navštívenému pracovníkovi, který provede kopii tohoto dokladu.