Mezinárodní konference 2018

Vážení účastníci,
rádi bychom Vás informovali, že XXI. ročník mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot,a.s., je nově plánovaný až na jaro roku 2018. Důvodem pro zvolení nastaveného dvouletého cyklu je snaha udržet vysokou obsahovou úroveň konference, o čemž svědčí i zařazení článků z posledního ročníku konference do databáze Web of Science. První cirkulář konference plánujeme rozesílat ve 2. čtvrtletí letošního roku.

Těšíme se na setkání.