Volná pozice – Odborný technický pracovník

Do Útvaru 2 – Aplikovaný výzkum a vývoj přijmeme vhodného kandidáta na pozici:
 
Výzkumný pracovník – Vědecko-výzkumná činnost v oblasti materiálů především stavebních a příbuzných oborů. Samostatná výzkumná práce na zvoleném tématu, podávání projektů (dotační tituly MPO, TAČR, GAČR, MŠMT), zpracování výsledků a psaní dílčích a závěrečných zpráv a odborných publikací, prezentace výsledků výzkumu na konferencích a seminářích. Různé formy výzkumné a vývojové spolupráce s průmyslovými partnery a tvorba výsledků pro následnou komercializaci.

Hledáme absolventy technických oborů chemie, fyzika, mineralogie, stavební obory, materiálové inženýrství a příbuzné obory. Praxe ve výzkumu a vývoji výhodou.
Podmínkou je smlouva na dobu určitou po dobu prvního roku, dále smlouva na dobu neurčitou. Náplň práce: http://www.vustah.cz/zamereni-spolecnosti/aplikovany-vav/maltoviny-fyzikalni-chemie/.
 
Strukturovaný životopis posílejte na:

E-mail vustah@vustah.cz
Telefon Mgr. Martin Boháč, Ph.D., +420 732 735 861